Pierwsze spotkanie Młodzie- żowej Rady Klimatycznej

01/09/2020 9:05
Agnieszka Wojnarowicz

„Młodzieżowa Rada Klimatyczna to 32 młodych i kreatywnych ludzi, którzy chcą współtworzyć politykę klimatyczną w Polsce. 31 sierpnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie MRK I kadencji z udziałem ministra klimatu Michała Kurtyki”.

Pełna relacja ze spotkania: gov.pl/web/klimat/pierwsze-spotkanie-mlodziezowej-rady-klimatycznej-z-udzialem-ministra-klimatu-michala-kurtyki

Źródło: Ministerstwo Klimatu