#WychowawcaMłodych: Antoni Maria Schwartz

15/09/2020 11:13
Agnieszka Wojnarowicz

15 września obchodzimy wspomnienie bł. Antoniego Maria Schwartz.

„W 1879 r. został mianowany kierownikiem duchowym zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w szpitalu w Sechshaus w Wiedniu. Zetknął się wówczas z problemami młodych robotników i rzemieślników, pacjentów szpitala. Postanowił założyć stowarzyszenie mające na celu kształcenie religijne czeladników, przygotowywanie ich do życia i popieranie ich słusznych żądań. Na czele stowarzyszenia stali ludzie świeccy, a ks. Schwartz był jego kierownikiem duchowym”.

Źródło: brewiarz.pl

Zdjęcie: pixabay.com