Młodzieżowe rady – nowa era

12/01/2021 11:47
Agnieszka Wojnarowicz

W ostatnich dniach politykę młodzieżową obiegła informacja o konsultacjach ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady przy JST. Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, Pan Piotr Mazurek, obrał za cel zwiększenie wpływów młodzieżowych rad. Przy współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem wypracowano projekt ustawy. Daje on po 20 latach realny głos młodemu pokoleniu. W myśl przedstawionego projektu ustawy młodzieżowe rady zyskają  m.in. inicjatywę uchwałodawczą, a także staną się podmiotem mogącym opiniować projekty uchwał dotyczących młodzieży, monitorować realizację działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży czy podejmować działania w interesie młodych mieszkańców lokalnych wspólnot. Dzięki zmianom młodzieżowe rady będą miały prawnie zapewnione możliwość decydowania o swoim regionie.  W artykule 1. w punkcie 7.  projektu ustawy czytamy „Młodzieżowa rada gminy może współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki na rzecz młodzieży”. To oznacza, że młodzieżowe rady będą mogły decydować o przyszłości młodzieży w Polsce.

Nowy projekt jest aktualnie w czasie konsultacji. Setki młodzieżowych rad i organizacji przygotowują swoje propozycje i wysyłają do Kancelarii Premiera. Są głosy, że niektóre młodzieżowe rady mogłyby być wykluczone z konsultacji. To jest nieprawda. Każdy może w nich wziąć udział i wyrazić swoje zdanie. Wystarczy zgłosić swoje uwagi na adres kosultacje_DOB@kprm.gov.pl.

Taka współpraca ponad podziałami nad projektem, który realnie wpłynie na sytuację młodzieżowych rad jest bardzo potrzebna. Robimy to wszystko dla naszych rówieśników.  W końcu młodzież będzie miała głos. Od ’89 dla środowisk młodzieżowych nie było nic albo prawie nic zrobione. Dlaczego projekt ustawy Pana Ministra Piotra Mazurka  i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem pod nadzorem współprzewodniczącego Piotra Wasilewskiego jest tak ważny? Bo jest to pierwszy raz w historii Polski gdzie młodzież będzie miała realny wpływ na swoje lokalne środowisko i na dokumenty strategiczne dot. młodzieży. Co trzeba zauważyć po przeczytaniu artykułu? A to, że od 30 lat wolnej Polski nikt nie zrobił tyle dla młodzieży ile minister Piotr Mazurek z współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotrem Wasilewskim. 

Adam Goleński
Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego