#MłodziBłogosławieni: Maria Pilar, Teresa i Maria Angeles

24/07/2020 9:30
Agnieszka Wojnarowicz

24 lipca obchodzimy w Kościele wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic: Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles.

Męczennice hiszpańskie, karmelitanki bose z klasztoru św. Józefa w Guadalajara, zostały zabite za wiarę podczas prześladowania religijnego. Poniosły śmierć męczeńską 24 lipca 1936 roku, gdy szukały poza klasztorem schronienia przed prześladowaniami gwardii rewolucyjnej. Beatyfikował je św. Jan Paweł II w 1987 roku.

Maria Pilar od św. Franciszka Borgiasza urodziła się w Tarazona 3https://wordpress1791115.home.pl/autoinstalator/wordpressplus grudnia 1877 roku. Do Karmelu wstąpiła w roku 1898. Męczeństwo poniosła po trzydziestu ośmiu latach życia zakonnego. Przeszyta kulami i poraniona nożem, znosiła okrutne męki na wzór swego Boskiego Oblubieńca na krzyżu. Przed śmiercią modliła się słowami: „Mój Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Teresa od Dzieciątka Jezus urodziła się w Mochales 5 marca 19https://wordpress1791115.home.pl/autoinstalator/wordpressplus9 roku. Mając szesnaście lat, wstąpiła do Karmelu w Guadalajara. Swoje pragnienie męczeństwa wyraziła kilka lat przed śmiercią, pisząc w liście do przyjaciółki: „Niech żyje Chrystus Król! O, gdybym tylko mogła pewnego dnia powtórzyć ten okrzyk na gilotynie”. Bóg udzielił jej tej łaski. Przymuszana do okrzyków: „Niech żyje komunizm”, zawołała: „Niech żyje Chrystus Król!” Strzelono do niej, gdy biegła naprzód z rozkrzyżowanymi ramionami.

Maria Angeles od św. Józefa urodziła się 6 marca 19https://wordpress1791115.home.pl/autoinstalator/wordpressplus5 roku w Getafe. Od najmłodszych lat pragnęła zostać zakonnicą. W roku 1929 wstąpiła do Karmelu. Po jej męczeńskiej śmierci, w jednej z książek, których używała, znaleziono kartkę z jej modlitwą: „Mój Boże, przyjmij ofiarę mego życia pośród cierpień męczeństwa, abym w ten sposób mogła dowieść mojej miłości ku Tobie, tak jak uczyniło to tyle dusz, które Cię kochały i umarły z miłości do Ciebie”.

Źródło: brewiarz.pl