Dziś Święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty

21/09/2020 8:38
Agnieszka Wojnarowicz

21 września obchodzimy w Kościele święto św. Mateusza.

„Imię Mateusz jest odtworzeniem imienia Matthaios z hebrajskiej formy matthai, pochodzącej od Mattanjahu albo martanja (por. Ezdr 10, 33; 1 Krn 9, 15) i znaczy „dar Boga” . W Ewangelii św. Marka Mateusz – celnik nosi też drugie semickie imię Lewi, syn Alfeusza (Mk 2, 14-17), podobnie w Ewangelii św. Łukasza ( Łk 5, 27 32). Imię Lewi było znane w Starym Testamencie, ponieważ tak nazywał się syn Jakuba i Lei (Rdz 29, 34; 49, 5)”.

Źródło: niedziela.pl/Niedziela szczecińsko-kamieńska 37/2002 Justyna Wołoszka

Zdjęcie:  Arkadiusz Bednarczyk