Życzenia dla studentów z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021

30/09/2020 8:19
Agnieszka Wojnarowicz

Już jutro rozpocznie się rok akademicki 2020/2021. Wielu studentów wraca na swoje uczelnie, część z nich, zaś ze względu na trwającą pandemię będzie kontynuowało naukę w trybie zdalnym.

Drodzy Studenci!

Jako redakcja Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA składamy Wam najlepsze życzenia w nowym roku akademickim! Niech zdobywana wiedza i umiejętności pomagają Wam poznawać świat i zmieniać go na lepszy. Rozwijajcie swoje talenty i pasje. Niech sprawiają one Wam dużo satysfakcji i radości oraz także pomagają drugiemu człowiekowi w odkrywaniu otaczającego piękna i dobra.

Fragment przemówienia Ojca Świętego do świata nauki
KUL, Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 9 VI 1987 r.

W Waszych osobach spotykam i pozdrawiam wszystkie uniwersytety, wszystkie wyższe uczelnie, jakie znajdują się na ziemi ojczystej, poczynając od najstarszej – Uczelni Jagiellońskiej w Krakowie, której zawdzięczam studia oraz pierwsze akademickie doświadczenia. Doświadczenia te wycisnęły w mojej świadomości oraz całej osobowości głębokie ślady na całe życie. Może w sposób szczególny dlatego, że były one związane naprzód z okresem przed drugą wojną światową, z kolei – i to w większości – z okresem okupacji, wreszcie z pierwszymi latami okresu powojennego.

Pamięć tego, czym jest uniwersytet – Alma Mater – noszę w sobie wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale poczucie długu, który należy spłacać całym życiem.

Stąd też rodzi się potrzeba, ażeby to moje dzisiejsze przemówienie rozpocząć nawiązując do uniwersytetu jako do szczególnego środowiska, do wspólnoty, w której spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci, przedstawiciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zadaniem. Jest to zadanie pierwszorzędnej wagi w życiu człowieka, a także w życiu społeczeństwa – narodu i państwa.

Kiedy przemawiam do Was, czcigodni Państwo, mam przed oczyma duszy wszystkie te środowiska, te wspólnoty, w których służba poznaniu – czyli służba Prawdzie – staje się podstawą kształtowania człowieka. Wiemy, że był Ktoś, kto powiedział: Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (por. J 8,32). W okresie Kongresu Eucharystycznego w Polsce, którego jestem gościem i uczestnikiem, te słowa Chrystusa odżywają ze szczególną mocą właśnie tu, w auli uniwersyteckiej, w kontekście spotkania z polskim światem nauki.

Pełny tekst przemówienia Ojca Świętego do świata nauki

Źródło: kul.pl