Relacja z XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

13/10/2020 7:58
Agnieszka Wojnarowicz

W dniach 7-8 października 2020 r. miała miejsce XX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem „Totus Tuus”.

W środę wieczorem odbył się Apel Jasnogórski. Natomiast główne uroczystości miały miejsce w czwartek na jasnogórskich błoniach.

W mszy o 11.00 wzięło udział ok. 950 pielgrzymów z 75 szkół noszących imię Jana Pawła II oraz 54 poczty sztandarowe. Mszy przewodniczyli ks. biskup Antoni Długosz oraz kapelan p. Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej, ks. Zbigniew Kras. Duchowo wspierał nas duszpasterz Rodziny Szkół – ks. biskup Henryk Tomasik, który z uwagi na stan zdrowia nie mógł przybyć osobiście. Towarzyszyli im również katecheci i księża z parafii mieszczących szkoły im. Jana Pawła II.

Ks. biskup Antoni Długosz wygłosił dla nas piękną homilię. Wspominał w niej najważniejsze fakty dotyczące patrona pielgrzymki – Jana Pawła II. Przypomniał czas wyboru Karola Wojtyły na 264 papieża. Zwrócił uwagę na ciężkie, trudne chwile w Jego życiu – wczesne sieroctwo, utratę rodzeństwa, potem pracę w kamieniołomie. Jednak to nie przeszkodziło mu w zostaniu księdzem, prowadzeniu zajęć na uczelniach, otrzymaniu tytułu profesorskiego. Przytaczał wiele słów Jana Pawła II mówiących o człowieczeństwie, o życiu z Chrystusem, o tym, że Kościół w związku z człowiekiem ma wiele obowiązków, począwszy od narodzin po godną śmierć.

Na zakończenie mszy ks. Zbigniew Kras odczytał list prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. Podkreślono w nim prawdę i patriotyzm jako podstawowe fundamenty zarówno Kościoła jak i Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wskazał, że tegoroczna szczególnie uroczysta pielgrzymka na Jasną Górę umocni więzy łączące jej członków, będzie źródłem inspiracji, pokrzepienia i nadziei w obliczu wyzwań, które stoją przed naszymi rodzinami i szkołami.

W trakcie mszy zostały poświęcone pamiątkowe różańce. Uczniowie Zespołu Szkół w Poddębicach odczytali Akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

Jak co roku pielgrzymi wysyłają swoją relację do Papieża Franciszka. Treść telegramu przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach. Znalazły się w nim słowa, że pandemia koronawirusa pokazała nam, jak kruchy i nieprzewidywalny jest los człowieka. Przypomniano, iż obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły miały miejsce w odmiennych warunkach. Doświadczyliśmy ograniczenia w różnych dziedzinach naszego życia. Padło pytanie: czy wspólnota w Chrystusie pomoże nam dalej być zjednoczonym? Poproszono, by Papież Franciszek był z nami wśród miraży tego trudnego czasu.

List został podpisany przez duszpasterza Rodziny Szkół – biskupa radomskiego Henryka Tomasika, dyrektora PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu p. Jana Rychlickiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II w Jadownikach p. Tomasza Wietechę.

Mszę zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni „Barka” połączonej z hymnem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Słowa „My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać” były w tym roku bardzo wymowne.

Relacja z uroczystości znajdują się na stronach:

www.rodzina.org.pl (strona Rodziny Szkół im. Jana Pawła II)

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14261www.jasnagora.com/wydarzenie-14261

Głównym organizatorem dwudziestej edycji pielgrzymki była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu. W oprawę mszy, służbę liturgiczną, czytania, przygotowanie listu i modlitwy wiernych włączyły się również inne placówki, m.in. z Kraczkowej, z Zarzecza, Warszawy, Jadowników i Poddębic.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II została zainicjowana przez państwo Małgorzatę i Zbigniewa Gumińskich. Za ich przyczyną odbyła się zarówno pierwsza, jak i kolejne pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę, jak również zjazdy przedstawicieli szkół oraz konkursy wewnętrzne związane z naszym papieżem. Siedzibą Rodziny Szkół jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu (dawniej Zespół Szkół Integracyjnych).

Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II jest corocznym świętem i możliwością spotkania dla przedstawicieli szkół noszących imię papieża Polaka. W tym roku było nas wyjątkowo mało, niespełna tysiąc osób. To pandemia koronawirusa spowodowała, że na Jasną Górę przyjechali przedstawiciele szkół głównie z pocztami sztandarowymi, często tylko osoby dorosłe reprezentujące swoją placówkę. W ubiegłych latach w Częstochowie przebywało w tym dniu kilkanaście tysięcy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich opiekunów.

Mamy nadzieję, że za rok wrócimy do tej pięknej tradycji.

Irmina Warmiak