Młodzi za młodych – krucjaty modlitewna

02/11/2020 14:55
Agnieszka Wojnarowicz

Młodzi za młodych – zaproszenie do krucjaty modlitewnej

„Śmiało więc zbliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili!” Hbr 4,16

Na Facebooku rusza grupa „Młodzi za młodych – krucjata modlitewna”.

– Zapraszamy wszystkich, ale szczególnie ludzi młodych do modlitwy za młodych. Prośba bogatego młodzieńca opisanego w Ewangelii, który prosi Jezusa, by odpowiedział mu na pytanie: Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?, stanowi dla nas inspirację, aby się modlić o to, by młodzi ludzie kroczyli właściwymi drogami życia. Uważamy, że zawsze modlitwa w intencji osób, które myślą inaczej, była i jest wyrazem prawdziwej miłości bliźniego. Kochamy Boga, Kościół i Życie” – mówi Jakub Kusiowski z Zielonej Góry.

– Potwierdźcie swoje zaangażowanie w modlitwę na Facebooku w tych intencjach, ponieważ nie tylko modlitwa jest ważna, ale i nasze świadectwo, które w ten sposób możemy wyrazić” – dodaje Jakub.

Powyższa inicjatywa ma na celu wypraszanie łaski dla ludzi młodych, na którą nigdy nie wiemy, kiedy się otworzą. Wiemy jednak, że żadna modlitwa nigdy się nie marnuje. Adres grupy na Facebook:
https://www.facebook.com/groups/mlodzizamlodych