Warsztaty bibliodramy – „Misja życia”

15/04/2021 8:00
Agnieszka Wojnarowicz

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty pt. “Misja życia”, które poprowadzi jeden z pionierów bibliodramy w Polsce – ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski.

“Bibliodrama jest sposobem interakcyjnego odczytywania Biblii. Tekst czyta się dobitnie (np. Maria i Marta w rozmowie z Panem Jezusem, Łk 10,38-42) i po omówieniu wstępnym odgrywa się go w formie scenki. Następnie wydobywa się doświadczenia grających i patrzących. Dalej bierze się pod uwagę religijne i życiowe problemy uczestników. Doświadcza się biblijnego świadectwa wiary. Jest to wspólny proces umożliwiający grupowe spotkanie z tekstem. W bibliodramie nie chodzi tylko o czytanie Pisma świętego z podziałem na role, ale o osobiste wypełnienie danej roli i wyższe, wspólne i bardzo refleksyjne przyswojenie treści przez uczestników.” (R. Kollmann, Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych)

Program obejmuje:
– wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
– doświadczenie siebie w spotkaniu z teksem biblijnym poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych w odgrywanych scenkach
– ćwiczenie w przygotowywaniu i realizowaniu scenariuszy bibliodramy.

Harmonogram, rejestracja oraz szczegóły na stronie: dobremiejsce.org

 

warsztaty_misja_zycia.jpg

Piotr