Młodzi organizują konkurs „Senioralni”

24/11/2021 12:30
Marek Staroń

W tym roku rusza pierwsza edycja konkursu Senioralni organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, mającego na celu wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych we wspieranie środowiska seniorów, osób starszych znajdujących się w potrzebie.

W różnych środowiskach z pewnością jest wiele osób angażujących rzecz szeroko rozumianego wspierania seniorów, osób starszych, ich aktywizowania społecznego, integrowania, aktywizacji ich życia kulturalnego, niesienia pomocy będącym w potrzebie, popularyzowania aktywnego trybu życia i wypoczynku seniorów i tym podobne.

Pragniemy dostrzec, tych którzy z poświęceniem podejmują się takiej misji.

Komitet Honorowy konkursu tworzą: ks. bp Paweł Socha, wojewoda Władysław Dajczak, europoseł Elżbieta Rafalska, poseł Elżbieta Płonka, prof. Marian Miłek.

Zgłoszenia można przesyłać do 3 grudnia.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać stowarzyszenia, fundacje, instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne. Jedna instytucja może zgłosić dwóch kandydatów.

Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele mediów regionalnych: Gazeta Lubuska, Radio Zachód, edycje diecezjalne Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz Gościa Niedzielnego, Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA.

Regulamin konkursu, adresy i wzór karty zgłoszenia znajdują się poniżej