Konferencja “Ku szczęśliwej rodzinie”

14/12/2021 9:37
Łukasz Brodzik

W dniu 13 grudnia odbyła się konferencja prasowa i panelowa pt. „Ku szczęśliwej rodzinie”, w której wzięli udział:

1.       bp dr hab. Wiesław Śmigiel – Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy KEP, biskup toruński

2.       abp dr Wacław Depo – Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy KEP, metropolita częstochowski

3.       ks. dr Paweł Gałuszka, specjalista z zakresu nauczania św. Jana Pawła II w aspekcie rodziny, dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin archidiecezji krakowskiej

4.       prof. Jacek Kurzępa

5.       dr hab. Mieczysław Guzewicz, specjalista z zakresu małżeństwa i rodziny, członek Rady ds. Rodziny przy KEP, konsultant projektu

6.       ks. dr Jarosław Grabowski – Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

7.       Mariusz Książek, Wiceprezes Zarządu „Fundacji Instytut Mediów”, beneficjent projektu

8.       Marcin Nowak – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

9.       ks. dyr. Zbigniew Kucharski, Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA

W trakcie konferencji uczestnicy odnieśli się do bardzo istotnego zagadnienia, jakim jest przygotowanie młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy KEP rozpoczynając konferencję odniósł się do współczesnych wyzwań stojących nie tylko przed młodymi ludźmi, ale także przed tymi, którzy prowadzą edukację, formację, wychowanie młodzieży.

Spot promujący projekt

– Podejmowanie tematów młodzieży i wychodzenie ku ich potrzebom jest kierunkiem, który Fundacja będzie rozwijać intensywnie, ponieważ wiąże się to z podstawowymi celami, dla których fundacja powstała. Konsekwencją tego jest podjęcie się realizacji projektu „Ku szczęśliwej rodzinie” – mówił Mariusz Książek, wiceprezes Fundacji Instytut Mediów.

Piękne świadectwo o potrzebie przygotowywania się do małżeństwa przez młodych ludzi w ich imieniu dał Marcin Nowak z Krakowa. Podkreślił na swoim przykładzie, że jego przygotowanie do małżeństwa nie trwało tylko w okresie narzeczeństwa, ale również wsparciem w tym zakresie było przeżywanie wieloletniej formacji w środowisku KSM-u, z którego również pochodzi jego żona.

– Podstawą społeczeństwa nie jest nawet rodzina, ale przede wszystkim małżeństwo, ponieważ to małżeństwo jest fundamentem, z którego tworzy się i rozwija rodzina – mówił dr hab. Mieczysław Guzewicz. – Nawet badania naukowe prowadzone przez wielu ekonomistów dowodzą, że dobrobyt materialny społeczeństw jest nierozerwalnie związany z istnieniem szczęśliwych małżeństw, a w konsekwencji rodzin.

– Moje utożsamianie się jako katolika z Kościołem nie zmienia faktu, że jako naukowiec muszę operować rzetelnymi informacjami, wynikami badań – mówił dr hab. Jacek Kurzępa. – W procesie wychowywania młodzieży istnieje realna potrzeba stawiania przed nimi wzorców, ale również wymagań i oczekiwań. W konsekwencji będzie się to także przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w przyszłości – oceniał dr Kurzępa.

W drugiej części konferencji prowadzonej w formie dyskusji panelowej abp dr Wacław Depo – Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy KEP podkreślił potrzebę wykorzystywania różnych środków masowego przekazu jako narzędzi do kształtowania postaw w społeczeństwie.

– Nauczanie Jana Pawła II w aspekcie rodziny jest niezmiernie bogate, ponieważ wpływ na to miało jego praktyczne doświadczenie i zaangażowanie w formację młodzieży i rodziny jeszcze za czasów krakowskich – podkreślił ks. dr Paweł Gałuszka.

Natomiast ks. Zbigniew Kucharski, dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA powiedział:

– Samo towarzyszenie młodzieży w duszpasterstwie i jej formacji jest formułą niepełną, na której nie można poprzestawać. Sama obecność z młodymi jest niewystarczająca, aby sprostać współczesnym wyzwaniom, jakie stoją przed młodzieżą i ich formatorami.

W konferencji uczestniczyły osoby z całego kraju reprezentujące różne środowiska aktywne w obszarze formacji młodzieży, przygotowaniu do małżeństwa.

Filmy zrealizowane w ramach projektu można obejrzeć poniżej:

Skip to content