Konferencja “Człowiek człowiekowi darem jest”

21/12/2021 7:20
Marek Staroń

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Redakcji do udziału w konferencji prasowej dedykowanej tematyce senioralnej “Człowiek człowiekowi darem jest”.

Angażowanie się w wspieranie, niesienie pomocy na rzecz osób starszych, seniorów stanowi ważną przestrzeń życia społecznego i relacji międzyludzkich. W powyższym zakresie rośnie wrażliwość i świadomość społeczna potrzeby troski o osoby starsze. Angażowanie się różnych osób w taką aktywność, także coraz większej grupy młodzieży, zasługuje na uznanie i promowanie takich postaw.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować na adres: redakcja@maika.pl. W e-mailu zwrotnym otrzymają Państwo link do zalogowania się na konferencji na platformie zoom.

KONFERENCJA PRASOWĄ „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI DAREM JEST” (ONLINE)

21 GRUDNIA 2021 R., GODZ. 10.00

Konferencję prasową moderuje: redaktor Marek Staroń – Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA

UCZESTNICY:

  1. Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu MRiPS – słowo wprowadzające w konferencję.
  2. bp. Tadeusz Lityński – „Człowiek człowiekowi darem jest”.
  3. Elżbieta Rafalska – Europoseł – „Polityka senioralna – kierunki działań w Unii Europejskiej”.
  4. Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski – „Rola podmiotów rządowych i samorządowych w regionach w aspekcie polityki senioralnej”.
  5. prof. Marian Miłek – Senior, członek komitetu honorowego projektu „Senioralne Lubuskie” – „Potrzeba integracji międzypokoleniowej”.
  6. KSM – przedstawiciel młodzieży – „Młodzi a seniorzy”.
  7. ks. Zbigniew Kucharski – Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA – „Rozwój wrażliwości społecznej w aspekcie seniorów”.
  8. Mariusz Książek – Fundacja Instytut Mediów, Tygodnik Katolicki Niedziela – „Troska o seniorów realizacją miłości bliźniego”.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione ciekawe przykłady inicjatyw i projektów realizowanych na rzecz seniorów.

Dla dziennikarzy będą przygotowane materiały pokonferencyjne.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach projektu “Senioralne Lubuskie”.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.