„Uratowani – oto wszystko nowym czynię” – warsztaty bibliodramy

20/01/2022 9:45
Marek Staroń

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty pt. “Uratowani – oto wszystko nowym czynię”, które poprowadzi jeden z pionierów bibliodramy w Polsce – ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski.

“Bibliodrama jest sposobem interakcyjnego odczytywania Biblii. Tekst czyta się dobitnie (np. Maria i Marta w rozmowie z Panem Jezusem, Łk 10,38-42) i po omówieniu wstępnym odgrywa się go w formie scenki. Następnie wydobywa się doświadczenia grających i patrzących. Dalej bierze się pod uwagę religijne i życiowe problemy uczestników. Doświadcza się biblijnego świadectwa wiary. Jest to wspólny proces umożliwiający grupowe spotkanie z tekstem. W bibliodramie nie chodzi tylko o czytanie Pisma świętego z podziałem na role, ale o osobiste wypełnienie danej roli i wyższe, wspólne i bardzo refleksyjne przyswojenie treści przez uczestników.”

Tematyka najbliższego spotkania dotyka doświadczeń obecności Boga przy człowieku błądzącym, zagubionym, poniżonym, cierpiącym. Historie: Kaina, Tobiasza, Hioba, Piotra i Pawła, Zacheusza i kobiety oskarżonej o cudzołóstwo stanowią ciekawą inspirację dla zrozumienia intymnej relacji z Bogiem.

Warsztaty Bibliodramy:
– głęboka, poruszająca duszę i ciało metoda dotarcia do treści zawartych w Piśmie świętym;
– intensywne doświadczenie spotkania z Bogiem, z sobą samym i otaczającym światem;
– odgrywane i analizowane sceny biblijne, wyrażane przez ciało, gest i ruch umożliwiają dotarcie do głębi teologicznych treści i odkrycie siły Słowa Bożego kierowanego do nas osobiście.

Program obejmuje:
– wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
– doświadczenie siebie w spotkaniu z teksem biblijnym poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych w odgrywanych scenkach
– ćwiczenie w przygotowywaniu i realizowaniu scenariuszy bibliodramy.

Warsztaty bibliodramy: “Uratowani – oto wszystko nowym czynię”
Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A
Termin: od 2022-03-05 do 2022-03-06
Szczegóły i zapisy: www.dobremiejsce.org

bibliodrama_warsztaty_dobre_miejsce_2022-Kopia-1.jpg bibliodrama_warsztaty_dobre_miejsce_2022_2-Kopia-0.jpg

Piotr

Skip to content