Inauguracyjne spotkanie Zespołu “Laudato si” przy Konferencji Episkopatu Polski

16/03/2022 12:37
Marek Staroń

Ekologia czy ekologizm? Dzieło zbawienia, a dzieło stworzenia? Czy istnieje grzech ekologiczny? Czy istnieje moralna odpowiedzialność katolików w aspekcie grzechu ekologicznego? Między innymi takimi zagadnieniami będzie zajmował się Zespół Laudato si, który zainaugurował właśnie swoją działalność.

W czasie pierwszego spotkania omówiono także cele i zasady funkcjonowania zespołu. Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę rozwijania świadomości na rzecz poszanowania dzieła stworzenia, budzenie wrażliwości społecznej. Ważną częścią spotkania było podniesienie wątku potrzeby angażowania się Kościoła, całych społeczeństw i indywidualnych osób na rzecz Wspólnego Domu, poszanowania środowiska naturalnego, bowiem dotyczy to wszystkich mieszkańców ziemi, niezależnie od światopoglądu i religii.

Zespół “Laudato si” został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski w listopadzie 2021 przy Radzie ds. Społecznych. 

Inauguracyjne spotkanie Zespołu „Laudato si”, a tym samym rozpoczęcie jego prac odbyło się 15.03.2022 r. w Warszawie. Spotkanie zakończyło się modlitwą o pokój na świecie.

Sekretarz Zespołu „Laudato si”

ks. Zbigniew Kucharski