II Ogólnopolska Konferencja Qulturalne Bierzmowanie

08/09/2022 12:31
Basia Krumholc

II Ogólnopolska Konferencja QB
Artyści, wspólnoty, duchowni młodym.

BEZPŁATNE ZAPISY

W ramach inicjatywy skierowanej do bierzmowanych pod nazwą Qulturalne Bierzmowanie [QB] zapraszamy duchownych i świeckich liderów wspólnot, osoby którym bliska jest formacja młodych, organizatorów i współorganizatorów wydarzeń dla młodzieży do podsumowania dotychczasowych osiągnięć QB, dzielenia się najlepszymi praktykami i zaplanowania kolejnego sezonu pracy.

Program konferencji:

9:00 – 10:00 Eucharystia

10:00 – 11:00 Blok 1: Świeccy i Artyści
* Wprowadzenie, Wyzwania i owoce QB – Emil Niedziński, koordynator krajowy QB
* Skąd pozyskać nowe zespoły do QB? Fundacja Chrześcijańskie Granie – Michał Guzek
* Czy można organizować wydarzenia kulturalno-religijne w objektach samorządowych? Przepisy, które umożliwiają taką aktywność. Rola muzyki chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej – Paweł Makuch Prezydent Pruszkowa
* Warszawa równa dla wszystkich – Stanisław Dratkiewicz Radny m.st. Warszawy
*Dyskusja panelowa, pytania, odpowiedzi
Paneliści: Bogusław Łopuszański Dyrektor Domu Kultury “Arsus”, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Karol Nowacki (Zespół Rock and Fire, koordynator QB w diecezjach: Kaliskiej, Włocławskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Bydgoskiej), Urszula Bednarczyk (zespół BeU, koordynator QB w diecezjach: Lubelskiej, Sandomierskiej, Zamojsko- Lubaczowskiej),

11:15 – 12:15 Blok 2: Wspólnoty
* Aby działać potrzebujemy się poznać i komunikować – o networkingu w Kościele opowie Weronika Romanik liderka MIM (Międzywspólnotowej Integracji Młodych)
* Postcresima- Ewangelizacja oczami artysty – Artur Decyk, perkusista, wychowawca, ewangelizator
* Skauci Europy -charakterystyka -Stanisław Tabisz
* Ruchu Światło-Życie -charakterystyka, jak założyć nową wspólnotę?

12:30-13:30 Blok 3: Duchowni
* QB oczami Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Kryteria eklezjalności wspólnot (dynamika ad intra, ad extra) – ks. Łukasz Przybylski
* Rola kleryków w moderowaniu inicjatyw ewangelizacyjnych. QB, muzyka chrześcijańska jako narzędzie ewangelizacji – ks. Aleksander Michalak, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie
* Rola katechety w aranżowaniu duszpasterstwa młodzieży oraz w organizacji QB- Mikołaj Grudziński- muzyk, katecheta
* Rola muzyki chrześcijańskiej w duszpasterstwie młodzieży. Czy artyści powinni pobierać honorarium? – ks Bogusław Jankowski Fundacja Chrześcijańskie Granie.
Paneliści: ks. dziekan ursuski Zbigniew Sajnóg, ks. dziekan lasecki Grzegorz Jankowski, ks. dziekan tarchomiński.

14:00 – 15:00 Koncert
Zespół ROCK AND FIRE

Szczegóły: www.dobremiejsce.org
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/qb22/

QB_2022_1500px.jpg

Piotr

Skip to content