Kierownik CIS Siedlce powołana do Rady Zatrudnienia Socjalnego

26/01/2023 10:37
Basia Krumholc

Na co dzień wspiera ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – m.in. osoby niepełnosprawne i bezrobotne. W czwartek 19 stycznia 2023 r. została po raz drugi powołana przez Minister Marlenę Maląg do Rady Zatrudnienia Socjalnego. Dzięki temu z jej wiedzy i doświadczenia skorzysta cała Polska. Mowa o Agacie Ługowskiej – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach – jednej z placówek Caritas Diecezji Siedleckiej – i jednocześnie prezes Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas.

Warszawa, XX.12.2022.

Agata Ługowska będzie pracować w Radzie Zatrudnienia Socjalnego, działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2023–2025.

Głównym zadaniem Rady Zatrudnienia Socjalnego jest opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz integracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ponadto Rada przygotowuje dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej różne ekspertyzy dotyczące bieżących problemów społecznych oraz inicjuje niezbędne zmiany aktów prawnych z tego obszaru.

Warszawa, XX.12.2022.

Nominacje z rąk Minister Anity Czerwińskiej – Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej były połączone z pierwszym posiedzeniem Rady III kadencji.

Skip to content