Praktyki drogą do sprawności

16/03/2023 8:21
Basia Krumholc

Sprawdzają się na stanowisku asystenta krawcowej, florysty, serwisanta czy starszego rzemieślnika. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 15 w Białej Podlaskiej, coraz chętniej podejmują praktyki zawodowe, wzbogacające ich doświadczenie i będące urozmaiceniem zajęć w placówce. Do dziś wzięło w nich udział 5 osób, a chętnych jest więcej niż miejsc.

Pierwsze praktyki rozpoczęły się jesienią 2019 r. i są kontynuowane (z przerwą podyktowaną pandemią koronawirusa) do dziś. Obecnie udział w praktykach biorą trzy osoby – jedna w serwisie telefonów komórkowych/laptopów, druga w pracowni krawieckiej, a trzecia w kwiaciarni.

– Poprzez udział w praktykach uczestnicy nabierają doświadczenia w miejscu pracy i to na otwartym rynku, a nie w zakładzie aktywności zawodowej lub w zakładzie pracy chronionej czy spółdzielni socjalnej, czyli miejscach, które są skierowane jako zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami – podkreśla Agnieszka Kiełbus, zatrudniona na stanowisku ds. aktywizacji zawodowej i społecznej, zajmująca się tematyką praktyk w WTZ CDS w Białej Podlaskiej.

Początkowo praktyki wzbudzały nieco niepokoju ze strony uczestników i ich rodziców. Obawy minęły, ponieważ uczestnicy oprócz praktyk – tak jak wcześniej – nadal uczestniczą w zajęciach WTZ.

– Wybierając miejsce praktyk dla uczestnika, staramy się ubrać pod uwagę jego stan zdrowia, możliwości fizyczne, mocne strony, a także umiejętności, zdolności, preferencje, zainteresowania. Staramy się szukać takich miejsc praktyk dla uczestników, aby dobrze się w nich czuli. Zazwyczaj osoby, które przyjmują chętnych na praktyki, są osobami empatycznymi, wspierającymi, otwartymi na osoby z niepełnosprawnościami – wymienia Jakub Semeniuk, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.

Udział w praktykach rozwija w osobach z niepełnosprawnościami punktualność, staranność, sumienność i odpowiedzialność. Poza doskonaleniem umiejętności twardych, praktykanci ze specjalnymi potrzebami uczą się, jak wyglądają relacje z innymi pracownikami i przełożonym, jak należy obsługiwać klientów – czyli jak funkcjonować w miejscu pracy. Zdobytymi doświadczeniami dzielą się ze swoimi kolegami z WTZ.

– Mamy nadzieję, że inni pracodawcy zauważą, jak wartościowymi pracownikami są uczestnicy WTZ. Jak dobrze potrafią sobie radzić z podjętymi obowiązkami, współpracować i cieszyć się z tego co robią – mówi J. Semeniuk.

Więcej informacji: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, tel. 507-058-833.

(JS, AK, AN)

Skip to content