Święto Chrztu Polski

12/04/2023 6:50
Basia Krumholc

Fundacja „SŁOWO”                                                                                                                             Akcja Katolicka w Polsce 

Ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia                                                                  ul. Nowogrodzka 49,  00-695 Warszawa

tel: 601 638 283, biuro@fundacjaslowo.pl                                                                  tel. 785 13 85 85, akwpl@ak.org.pl     

Warszawa, 28.03.2023 r.

Szanowni Państwo,

Akcja Katolicka w Polsce wraz z Fundacją „Słowo” kolejny raz zaprasza do świętowania Chrztu Polski. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz piąty, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. 

Zachęcamy Rodaków do włączenia się w dniu 14 kwietnia 2023 w akcję „Wywieś flagę”. Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej, nie tylko podkreśli wagę tego Święta w naszej Ojczyźnie, ale też pokaże ścisły związek naszego chrześcijańskiego fundamentu i polskiej państwowości. Zapraszamy do udostępniania na stronach internetowych i niezliczonych kontach społecznościowych plakatu zachęcającego do uroczystego świętowania narodzin naszego Państwa.

Szanowni Państwo, Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku ustanowił jakże ważne Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu
w społecznej świadomości”. 

Święto Chrztu Polski staje się też okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek jej państwowości. 

Raz jeszcze zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie tego święta, zachęcenie Polaków
w swoich środowiskach do wywieszenia flag (wzór banneru i plakatu w załączeniu) a także podjęcia innych inicjatyw m.in. apeli i konkursów, wykładów i konferencji. Zapraszamy do podjęcia szerszej refleksji nad tym niezwykle ważnym wydarzeniem w naszej historii, od którego minęło już 1057 lat.

Urszula Furtak

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Jan Klawiter       

  Prezes Fundacji SŁOWO

Skip to content