Zadbajmy o przydrożne kapliczki – program Zielone Parafie

16/05/2023 8:30
Basia Krumholc

W imieniu Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska chcielibyśmy serdecznie zaprosić do włączenia się w inicjatywę Zadbajmy o przydrożne kapliczki oraz w program Zielonych Parafii, który swoim patronatem objęła Konferencja Episkopatu Polski.

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne to ważny znak wiary pokoleń. Inicjatywa “Zadbajmy o przydrożne kapliczki”, w ramach programu Zielone Parafie jest zachętą do kultywowania zwyczaju odprawiania nabożeństw przy krzyżach i kapliczkach jako znaku świadectwa i wiary, a także do troski o piękno i przyrodę tych przydrożnych miejsc modlitwy. Zapraszamy, by w maju szczególnie zadbać o te miejsca i odprawić przy nich wspólną modlitwę z lekturą fragmentu encykliki Laudato si’.

Do inicjatywy można się włączyć poprzez:
● zachętę skierowaną do parafian do zadbania o okoliczne kapliczki i krzyże oraz przyrodę wokół nich
● wywieszenie w parafii plakatu inicjatywy (plakaty zostaną wysłane do parafii po zgłoszeniu mailowym na adres lsm.polska@livelaudatosi.org lub można je wydrukować samodzielnie)
● wspólnotową modlitwę przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach – zachęcamy, by skorzystać z przygotowanej modlitwy i refleksji na podstawie encykliki Laudato si’
● ogłoszenie w parafii i wzięcie udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym przydrożnych miejsc modlitwy

Celem programu Zielone Parafie, objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski jest wspólne zatroszczenie się o dar Bożego stworzenia oraz wdrażanie przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań w najbliższych nam wspólnotach – parafiach.

Święty Jan Paweł II wzywał wiernych do “ekologicznego nawrócenia”. Chcemy odpowiedzieć na ten apel Ojca Świętego. Dlatego program Zielonych Parafii, opierając się o zasady ekologii integralnej podsumowane w encyklice Laudato si’, zakłada konkretne działania w sferze duchowej, edukacyjnej i praktycznej:


● rozwijanie zakorzenionej w wierze oraz nauczaniu Kościoła wrażliwości i troski o człowieka i o świat, w którym żyjemy,
● zwiększenie świadomości problemów ekologicznych i wynikających z nich zagrożeń dla świata i ludzkości
● wdrożenie praktycznych rozwiązań, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko


Działania w ramach programu odbywają się w rytmie kalendarza liturgicznego, a kolejne kroki powiązane są z okresami bądź uroczystościami szczególnie ważnymi dla naszej wiary.

I tak np. krokiem na Wielki Post tego roku była kampania edukacyjna “Bóg daje życie, smog je odbiera”, zaś w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tzw. Matki Boskiej Zielnej) i w czasie dożynkowym zapraszaliśmy do akcji „Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?” – tworzenia parafialnych ksiąg wdzięczności: za dar przyrody, plony ziemi, pożywienie i bezpieczną pracę rolników.

Program jest skierowany zarówno do osób świeckich jak i duchownych i ma również na celu budowanie współpracy i zaangażowania we wspólnocie parafialnej. Udział jest darmowy

  • by się zgłosić, wystarczy zarejestrować swoją parafię na stronie http://zieloneparafie.pl – tam też znajdują się wszelkie potrzebne informacje.


Skip to content