Święto św. Jakuba Apostoła

25/07/2023 8:18
Basia Krumholc

Dziś święto św. Jakuba Apostoła

Wiadomo, że św. Jakub Starszy był synem Zebedeusza i bratem św. Jana Apostoła. Zajmowali się oni rybactwem i zamieszkiwali okolice jeziora Tyberiadzkiego. Niestety ewangelia nie wskazuje dokładnej miejscowości ich zamieszkania. Można jedynie domyślać się, że zamieszkiwali Betsaide, tak jak św. Piotr, Andrzej i Filip, ponieważ wszyscy uczestniczyli we wspólnych połowach. W ewangelii św. Mateusza podawana jest informacja, że Jan i Jakub byli wspólnikami Szymona Piotra. Wiadomo, że matką św. Jana i Jakuba była Salome, która w późniejszych latach swojego życia wiernie towarzyszyła Jezusowi w trakcie jego wędrówek. Niektórzy sugerują nawet, że św. Jakub był spokrewniony z samym Jezusem, jednak nie istnieją na to żadne dowody.

Jezus powołał św. Jakuba do grona swych uczniów nad rzeką Jordan w trakcie połowu ryb: „Gdy (Jezus) przechodził obok jeziora Galilejskiego ujrzał dwóch braci – Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro i rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych braci: Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca, i poszli za Nim” (Mt 4,21-22).

Św. Jakub był jednym z bardziej uznanych apostołów. W ewangelii św. Mateusza i Łukasza jest on stawiany na trzecim miejscu zaraz po św. Piotrze i Andrzeju, a św. Marek stawia go wręcz na drugim miejscu zaraz po św. Piotrze. Również Jezus wyróżnił św. Jakuba jako jednego z trzech najbardziej zaufanych apostołów, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, Przemienienia Pańskiego oraz cierpienia w Ogrójcu.

Przeczytaj więcej: https://www.szlakjakuba.com/sw-jakub-starszy/

Skip to content