„Niedziela Częstochowska” z lat 1993-2006 dostępna on-line

27/09/2023 15:43
Basia Krumholc

Wydania edycji diecezjalnej „Niedzieli Częstochowskiej” z lat 1993-2006 zostały udostępnione w formie cyfrowej. A to wszystko w ramach projektu „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online”, którego celem jest udostępnienie w formie cyfrowej wszystkich zbiorów Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wydawanych od 1926 r.

Wydania Niedzieli są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: niedzielaonline.pl

W pierwszym etapie projektu zdigitalizowano 12 lat, od 1981 do 1992 r., wydanie ogólnopolskie tygodnika. Obecny etap projektu obejmuje digitalizację prawie 25 000 stron z lat 1993-2006 i jego realizacja zakończy się w 2023 r.

W ramach tego samego projektu zdigitalizowano edycję częstochowską tygodnika z lat 1993-2006. Zasoby tygodnika zostały udostępnione w konsekwencji jego digitalizacji dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt został dofinansowany w ramach programu rządowego:„Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Osoby będące beneficjentami tego projektu, a więc przedstawiciele nauki, historycy, dziennikarze, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z zdigitalizowanych zasobów za darmo.

Źródło:niedziela.pl

Skip to content