Seniorze, zagraj w teatrze

03/11/2023 9:59
Basia Krumholc

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza seniorów do udziału w „Konkursie Teatralnym dla Siedleckich Seniorów 60+”. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców Siedlec – byłych i obecnych powyżej 60 roku życia. Zadaniem jest stworzenie krótkiej formy teatralnej w postaci przedstawienia teatralnego/spektaklu/widowiska teatralnego. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy, a na pozostałych – pamiątkowe podziękowania. 

Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2023 r. (wtorek) od godz. 10:00 w Sali przy ulicy Katedralnej 5/4 w Siedlcach. Ma on tylko jeden etap, a udział w nim jest bezpłatny. Tematyką jest ukazanie aspektów życia seniora (zdrowie, rodzina, podróże, telewizja, lektury, uczucia, emocje, przeżycia, przemyślenia itp.). 

– Celem konkursu jest m.in. zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów, ich aktywizacja, integracja i rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień artystycznych – mówi Beata Prokurat, pracownik Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Caritas Diecezji Siedleckiej www.siedlce.caritas.pl. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie na Karcie Zgłoszenia, której wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z obowiązkiem informacyjnym dot. przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 2 do regulaminu. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1, w godzinach 9.00-15.00, w terminie do  30 listopada 2023 roku (czwartek) lub wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. 

Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego  pod tytułem „Przegląd Senioralnej Twórczości Artystycznej 2023″, współfinansowanego ze środków Miasta Siedlce.  

Skip to content