Inicjatywa PARAFIALNY CZYN DOBROCI

Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono.

Stefan kard. Wyszyński

W oczekiwaniu na beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej podjęła dzieło Czyn Dobroci.

Inicjatywa „Czyn Dobroci”, tak bliska sercu Prymasa Tysiąclecia, narodziła się w latach 60-tych, kiedy to obradował Sobór Watykański II. Wówczas Biskupi Polscy, na czele z Prymasem Wyszyńskim zwrócili się do wiernych z apelem o wspieranie Kościoła, nie tylko modlitwą i czuwaniem, ale podejmowaniem ofiar i wyrzeczeń. Biskupi wówczas pisali: „trudniej jest dokonać odnowy serca swojego, niż modlić się o odnowę. Trudniej jest miłować, niż wypraszać miłość na kolanach. Trudniej jest zachować jedność, pokój w rodzinie, w stosunkach z bliźnimi, niż wołać w niebo o jedność i pokój dla świata. A właśnie teraz Kościół wymaga od Was takiego trudu! Trud odnowy waszych serc, przez uczynki miłości, dobroci, przebaczenia i miłosierdzia, jest Kościołowi potrzebny, bo «wiara bez uczynków martwa jest»”. Podkreślano, iż „sprawdzianem chrześcijaństwa jest życie z wiary. Duch przebaczenia, pojednania, zgody, darowania wszystkich krzywd, prawdziwych czy urojonych, braterska wyciągnięta przyjaźnie dłoń, uśmiech i oko życzliwe dla wszystkich, to najlepsza i najskuteczniejsza forma pomocy, dla zjednoczenia chrześcijaństwa”.

Kard. Stefan Wyszyński, odczytując (w księgach Czynów Dobroci) postanowienia i zobowiązania małych dzieci, młodzieży i dorosłych, podkreślał, iż Czyn Dobroci „będzie dla nas wszystkich dobrą szkołą i sposobnością do pomnożenia kapitału dobroci, który jest potrzebny w rodzinie, w narodzie i w państwie”.

Nawiązując do tej inicjatywy, Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej zachęca parafie, wiernych Archidiecezji Gdańskiej, do włączenia się do „Parafialnego Czynu Dobroci”, który rozpoczynamy w Środę Popielcową, a kończymy 7 czerwca, w dniu beatyfikacji Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Podejmijmy Czyn Dobroci w intencjach bliskich Prymasowi Tysiąclecia: w intencji odrodzenia moralnego Narodu, w intencji rodzin, w intencji życia nienarodzonych, w intencji nawrócenia grzeszników, w intencji uzdrowienia z nałogów. Podejmijmy modlitwę, post, jałmużnę. Uczyńmy coś dobrego.

Więcej na stronie: www.ak.diecezja.gda.pl

       
 
/-/ Joanna M. Olbert

 

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

 
/-/ Ks. Zbigniew Cichon
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Archidiecezji Gdańskiej