Konferencja Samorządów Uczniowskich

I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich, która odbyła się dziś w Łodzi, jest to pierwsze z cyklu spotkań dla członków samorządów szkolnych. Zostaną one zorganizowane we wszystkich województwach.
Konferencja w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim była okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

O przebiegu Konferencji i pomysłach, które pojawiły się podczas spotkania – np. szkolnych budżetach obywatelskich – opowiada nam Piotr Wasilewski, Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem:

Wojewódzkie Konferencje Samorządów Uczniowskich to wspólna inicjatywa Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie wspierają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej.

Celem spotkań jest zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich oraz zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych.

Impulsem do zorganizowania przedsięwzięcia był raport „O samorządach uczniowskich”, który przygotowała Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, a także pilotażowa konferencja zorganizowana we wrześniu 2019 roku w Białymstoku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi i pokazało potrzebę pogłębionej dyskusji na temat samorządów uczniowskich.