#mimodrzwizamkniętych
Gdy podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych w związku z pandemią koronawirusa, 12 marca Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej wraz z duszpasterzami wszystkich ruchów rozpoczęli akcję, oznaczaną hashtagiem #mimodrzwizamkniętych.
Ta spontaniczna akcja zachęca młodzież zarówno w całej Archidiecezji jak i poza nią, do wspólnego odmawiania każdego dnia Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Chętni mogą również podjąć post w intencji ochrony przed wirusem oraz ochrony przed złymi skutkami duchowymi obecnej sytuacji.
Inicjatywę tę poparło już 4 biskupów, wielu kapłanów, pośród nich abp Marek Jędraszewski oraz Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Zbigniew Bielas i Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II ks. Mateusz Hosaja.
Czynnie uczestniczą w niej wszystkie wspólnoty młodzieży Archidiecezji Krakowskiej: Ruch Światło-Życie, Ruch Apostolstwa Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Służba Liturgiczna, Centrum ŚDM, mniejsze wspólnoty parafialne.
Każdego dnia lawinowo przybywa chętnych. Młodzi udostępniają swoje zdjęcia, na których trzymają kartkę z napisem #mimodrzwizamkniętych.
Pozostają w domach, ale łączą się ze swymi duszpasterzami każdego dnia w modlitwie i wspólnej odpowiedzialności za drugiego.
Akcja pokazała, że epidemia nie jest w stanie zniszczyć siły wiary młodych ludzi, którzy pomimo drzwi zamkniętych są razem.
Rozwój inicjatywy można obserwować na Facebooku Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej: https://m.facebook.com/mlodzi.diecezja/