Minister Klimatu o naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej prowadzony przez Ministerstwo Klimatu. W rozmowie z Łukaszem Brodzikiem Minister Michał Kurtyka opowiada, w jakim celu rada ma zostać powołana, do kogo adresowany jest nabór i dlaczego Ministerstwo Klimatu stawia na doradztwo młodych.

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań.

Nabór trwa do 29 maja.