Diecezja zielonogórsko-gorzowska
Oazy na Ziemi Lubuskiej
Ks. Adrian Put
Zakończył się 2 turnus wakacyjnych rekolekcji oazowych dla dzieci, młodziezy i rodzin.
Środkowe Nadodrze staje się coraz popularniejszym miejscem na organizację tego typu
rekolekcji. Dyży wpływ na to mają bardzo dobrze przygotowane ośrodki rekolekcyjne. Kilka
lat temu gruntowny remont przeszedł Dom Rekolekcyjny w Rokitnie, dwa lata temu oddano
po generalnym remoncie Dom Konferencyjno-Rekolekcyjny w Kęszycy Leśnej, a dosłownie
przed wakacjami zakończyły się prace w Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie w
Łagowie.
W drugiej połowie lipca na Ziemi Lubuskiej odbyły się następujące oazy: Oaza Rodzin II
stopnia z Koszalina w Rokitnie, Oaza Rodzin III stopnia z Wrocławia w Kęszycy Leśnej,
Oaza Lektorska w Paradyżu, Oaza Nowej Drogi w Łagowie oraz Oaza Dzieci Bożych w
Grodowcu.
Foto: ks. Adrian Put
Koszalin.jpg – Uczestnicy Oazy Rodzin z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej