Projekt LIFE - Pomyłka in vitro

Projekt LIFE to seria krótkich filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Pierwszy odcinek dotyczy metody in-vitro: na czym polega, jakie są jej konsekwencje dla zdrowia i życia matki oraz poczętych dzieci.

Projekt LIFE jest elementem działalności edukacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Misją Stowarzyszenia jest troska o ludzkie życie na każdym etapie rozwoju. Edukacja w zakresie postaw pro-life, materialna pomoc samotnym matkom i rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością oraz modlitwa.

ARTYKUŁY:

In-vitro a zdrowie kobiety: https://pro-life.pl/in-vitro-a-zdrowi…

Skuteczność in-vitro: https://pro-life.pl/jaka-jest-skutecz…

In vitro a choroby: https://pro-life.pl/ludzie-poczeci-in…

PUBLIKACJE DOT. IN VITRO:

– „Ekologia prokreacji. Vademecum” Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

– „Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego” Red. ks. Jacek Grzybowski, ks. Franciszek Longchamps de Bérier wyd. JEDNOŚĆ

BADANIA NAUKOWE: – Z raportu American Society for Reproductive Medicine (ASRM) wynika, że zaledwie 7,5 proc. ludzkich embrionów powstałych w wyniku zastosowania metod sztucznego zapłodnienia rodzi się żywych. (M. J. Tucker, Highlights from the 66th Annual Meeting: Humans Are Inefficient Reproducers, October 25, 2010)

– Kilkakrotny: dwu- a nawet czterokrotny wzrost występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych „in vitro”. (M. Hansen, J. Kurinczuk, C. Bower, S. Webb, The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in-vitro fertilization, New England Journal of Medicine, 2002 Mar 7; 346 (10): 725–30). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056…

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia

Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej:

www.pro-life.pl

Facebook:

www.facebook.com/psozc/