Projekt Żółkiewski

Projekt Żółkiewski to szereg działań edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia. Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców. Są to zarówno działania w oparciu o odtwórstwo historyczne (rekonstrukcje i inscenizacje), gry edukacyjne, larpy historyczne (forma improwizowanego teatru), jak i debaty oksfordzkie oraz gry fabularne. Wszystkie działania łączy postać hetmana Żółkiewskiego – tak o swoim projekcie piszą jego pomysłodawcy Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej.

Projekt adresowany jest do wszystkich tych, którzy czują związek z wartościami i tradycją I Rzeczpospolitej. Planowane są działania w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rumunii i Mołdawii.

O tej ciekawej inicjatywie rozmawiamy z prezesem stowarzyszenia – Łukaszem Wroną, który opowiada m.in. o tym, dlaczego hetman Żółkiewski stał się inspiracją dla tego projektu.

Autorem fotografii jest Tomasz Jabłoński.