Regulamin Młodzieżowej Agencji Informacyjnej maika.pl

 1. Celem Młodzieżowej Agencji Informacyjnej maika.pl jest udostępnianie informacji m.in. o inicjatywach minionych i przyszłych oraz świadectw związanych z angażowaniem się młodych ludzi w życie Kościoła.
 2. Podmiotem prowadzącym Młodzieżową Agencję Informacyjną maika.pl jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra, NIP: 929-10-14-884, REGON: 970372118.
 3. Adres mailowy [email protected] jest obsługiwany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 4. Przesyłanie i zamieszczanie materiałów na stronie maika.pl odbywa się w oparciu o niniejszy regulamin.
 5. W celu wysłania materiałów należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej maika.pl oraz zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
 6. Osobą wysyłającą materiały może być jedynie osoba pełnoletnia.
 7. Materiał przesyłany może być w postaci tekstu pisanego do 5000 znaków, 1 lub kilku zdjęć, filmów (preferowana długość filmu – do 10 minut).
 8. Osoba przysyłająca materiał zamiast filmu może przesłać link do portalu YouTube.pl, poprzez który będzie dostęp do materiału filmowego.
 9. Materiały z linkami przekierowującymi na strony sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, reklamowe, komercyjne nie będą umieszczane.
 10. Informacje mogą dotyczyć wydarzeń o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, diecezjalnym, a szczególnie inicjatyw parafialnych w zakresie duszpasterstwa młodzieży.
 11. Zabronione jest przesyłanie na potrzeby Młodzieżowej Agencji Informacyjnej materiałów bezprawnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz materiałów reklamowych i komercyjnych.
 12. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, w oparciu o różne nośniki, inne media, w różnych wersjach językowych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 13. Osobie przesyłającej nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Katolickiemu Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej licencji do przesłanego materiału.
 14. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:
  1. jest autorem przesłanego materiału,
  2. materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,
  3. akceptuje regulamin.
 15. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na dokonywanie tłumaczenia i przeróbek nadesłanego materiału wg uznania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 16. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zapewnia sobie prawo do nie umieszczania materiału na stronie maika.pl jak i prawo do nie wykorzystywania go w żaden inny sposób bez podania przyczyny.
 17. Osoba przesyłająca materiał ma obowiązek podać w formularzu swoje imię i nazwisko i tym samym wyraża zgodę na publikację swoich danych jako autora przesłanego materiału.
 18. Osoba przesyłająca materiał zrzeka się korzyści majątkowych i nie będzie oczekiwać wynagrodzenia od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z tytułu praw autorskich majątkowych.
 19. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej nie pobiera wynagrodzenia za umieszczanie materiałów zgodnych z regulaminem.
 20. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zastrzega sobie prawo do umieszczenia odpłatnie reklam i materiałów komercyjnych na stronie maika.pl .
 21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej maika.pl, a Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 22. W razie wątpliwości co do sensu treści regulaminu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ma prawo do jego wiążącej interpretacji.