W tym roku SAM online

W dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2020 r. odbędzie się Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia. Jej organizatorem od 23 lat są Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

Z powodu pandemii tegoroczna edycja Szkoły Animatorów Misyjnych I stopnia zostanie przeprowadzona zdalnie i będzie trwać dwa dni. Na SAM są zaproszeni wszyscy zainteresowani współpracą i animacją misyjną w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych: świeccy i duchowni, animatorzy, zelatorzy i członkowie róż Żywego Różańca, katecheci, siostry, księża, klerycy, wolontariusze, studenci i uczniowie szkół średnich.

W programie będą wykłady o działalności czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, warsztaty o mediach społecznościowych oraz warsztaty katechetyczno-liturgiczne.

Zajęcia rozpoczną się 30 czerwca Mszą św. o godz. 9.00 w intencji misyjnego dzieła Kościoła, potem nastąpią wykłady i warsztaty. Zajęcia będą się kończyć każdego dnia nabożeństwem misyjnym połączonym z Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych odbędzie się na fanpage’u Papieskich Dzieł Misyjnych: https://www.facebook.com/PapieskieDzielaMisyjne/.

Można już dołączyć do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1170921163241343/ i zapraszać znajomych.

Zapisy: [email protected]

 

Wielu uczestników SAM nawiązało przyjaźnie między sobą, wymieniają się doświadczeniami z animacji misyjnej w szkole czy parafii. Po 23 latach organizowania SAM zostało wykształconych ponad tysiąc animatorów misyjnych – podkreśla owoce SAM ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

Szkoła Animatorów Misyjnych uświadomiła mi zadania, do jakich Bóg powołuje animatorów misyjnych i łaskę, jaką Bóg obdarza tych, którzy z Nim współpracują. Mocnym akcentem Szkoły było dla mnie ukazanie papieskości, czyli szczególnej roli Papieskich Dzieł Misyjnych, jaką mają w działalności misyjnej, pośród różnych struktur i inicjatyw. Dostrzegłem konieczność włączenia się w PDM jako wyraz świadomości powszechności Kościoła – zwierza się na łamach czasopisma „Misje Dzisiaj” katecheta z archidiec. gnieźnieńskiej.

Uczestnicy Szkoły Animatorów Misyjnych otrzymują zaświadczenie i dyplom jej ukończenia. Z uroczystym błogosławieństwem i pełni inspiracji do animacji misyjnej wracają do swoich środowisk.

Organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne od 1997 r. Szkoła Animatorów Misyjnych każdego roku wychodzi z propozycją dla zainteresowanych prowadzeniem animacji misyjnej w swoich środowiskach.

Szkoła ma system cykliczny – przez kolejne dwa lata odbywają się zajęcia pierwszego stopnia, a trzeciego roku absolwenci pierwszego stopnia spotykają się w SAM drugiego stopnia. Co roku przez kilka dni misyjnie formuje i kształci uczestników poprzez modlitwę, wykłady, dyskusje, prace w grupach, spotkania z misjonarzami, pokazy filmów o tematyce misyjnej oraz wspólną zabawę. Uczestnicy SAM zapoznają się ze strukturami PDM oraz różnymi formami misyjnej współpracy. W teorii i w praktyce dowiadują się, jak misyjnie animować dzieci, młodzież i dorosłych.

Dzięki tej niezwykłej szkole wzrasta liczba animatorów misyjnych dobrze przygotowanych do swojej posługi.

mk/pdm

Szkoła Animatorów Misyjnych 1 stopnia online

30 czerwca – 1 lipca 2020

30 czerwca

9.00 Msza św. – ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych (kaplica ss. Uczennic Boskiego Mistrza, Warszawa)

9.45 Poznajmy się

10.00 Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary – historia i zadania – ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA

10.15 Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci – s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy PDMD

Filmy misyjne

Świadectwo misjonarza

14.00 Przerwa

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i nabożeństwo powołaniowe – s. Monika Juszka RMI

(kaplica ss. misjonarek klaretynek, Warszawa)

1 lipca

9.00 Social media w służbie misji – warsztaty – p. Agnieszka Siemiątkowska, PDM

9.45 Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła – cel i zadania – ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDPA i PDRW

10.00 Papieska Unia Misyjna – ks. dr Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy PUM

10.15 Warsztaty katechetyczno-liturgiczne –  ks. dr Stanisław Piekielnik, moderator strony diecezjalnej w Radomiu, wykładowca katechetyki, wizytator katechetyczny

Filmy misyjne

Świadectwo misjonarza

14.00 Przerwa

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec misyjny – s. Katarzyna Murawska FMM, sekretariat PDMD (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim)

Zakończenie „Pozostańmy w kontakcie”

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce