Pomóż w badaniach na temat postaw obywatelskich młodego pokolenia Polek i Polaków

Zapraszamy młodzież do wypełnienia ankiety przygotowanej przez prof. nadz. dr hab. Jacka Kurzępy, który realizuje badania na temat postaw obywatelskich młodego pokolenia Polek i Polaków, na przykładach grup zaangażowanych w różne formy aktywności obywatelskiej. Każdy...