Elektromobilna Rewolucja

Pierwsza pielgrzymka samochodami elektrycznymi Ponad 4000 km pokonanych jedynie samochodami elektrycznymi w niespełna dwa tygodnie. Promocja postaw proekologicznych i konieczności troski o naszą planetę. W końcu osobiste spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Tak w skrócie...