Spotkanie Krajowej Rady KSM w Warszawie

W sobotę 11 maja przedstawiciele zarządów diecezjalnych wraz z księżmi asystentami z całej Polski spotkali się na Krajowej Radzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Warszawie. Obrady rozpoczęły się modlitwą, po której zostały przedstawione i przegłosowane...