VIII posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN

Rozpoczęło się VII posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN z udziałem ministra Dariusza Piontkowskiego. Plan z omawianymi tematami przedstawia się następująco : godz. 11:00     Powitanie uczestników posiedzenia godz. 11:05     Wystąpienie...