#MłodziBłogosławieni: Marceli Callo

19 marca obchodzimy w Kościele wspomnienie bł. Marceliego Callo.   Marceli przyszedł na świat we francuskim Rennes 6 grudnia 1921 r. Był najstarszym z dziewięciorga dzieci niezamożnych rodziców. Kiedy tylko trochę podrósł, pomagał matce...