Rada Młodzieży RP

Trwają prace nad utworzeniem Rady Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, która skupiałaby w swoim środowisku młodzież zarówno z organizacji pozarządowych, jak i młodzież poza strukturami. Ma ona pełnić rolę konsultacyjno-doradczą w sytuacji, kiedy rząd bądź parlament...