Męskie Spotkania Młodych w Paradyżu

Na rekolekcje dla młodzieży męskiej w Paradyżu zaprasza ks. Przemek Janicki z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zobacz: