Podsumowanie XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

O tym, że miłość do kraju ojczystego nie jest reliktem przeszłości czy pustym, bezmyślnie powtarzanym hasłem mogli przekonać się wszyscy, którzy obserwowali zmagania uczestników XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. W weekend 16-17 listopada Aula...