Pielgrzymka ze Służebniczkami

XXXV Piesza Pielgrzymka Sióstr Służebniczek z Tarnowa do Tuchowa 1.05.2020r. Służebniczki w 170. Rocznicę Powstania Zgromadzenia DZIĘKUJĄ w XXXV Pieszą Pielgrzymkę z Tarnowa do Tuchowa PROSZĄ O DAR NOWYCH POWOŁAŃ     Zapraszamy 1...