XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna, tu każdy kwiat do niej się przyzna, źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze, tu wszędzie jest moja Ojczyzna…” – między innymi takie patriotyczne wyznanie dało się usłyszeć z tekstów...