XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej organizują XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Projekt skierowany jest zarówno do środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, jak i parafii szerzących ducha...