Projekt Żółkiewski

Projekt Żółkiewski to szereg działań edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia. Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców. Są to zarówno działania w oparciu o odtwórstwo historyczne (rekonstrukcje i inscenizacje), gry edukacyjne, larpy historyczne (forma improwizowanego teatru),...