Wspomnienie pierwszych męczenników Polski

13 listopada obchodzimy w Kościele wspomnienie pierwszych męczenników Polski.   W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz postanowił...