Trwa I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

Trwa I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich, która ma miejsce w Sali 100-lecia Niepodległości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

O spotkaniu informuje Piotr Wasilewski, Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Wojewódzkie Konferencje Samorządów Uczniowskich to wspólna inicjatywa Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie wspierają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej.

Celem spotkań jest zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich oraz zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych.