W dniach 13-16 czerwca w centrum formacji misyjnej trwa wakacyjne Spotkanie Misjonarzy. Bierze
w nim udział ponad 100 misjonarek i misjonarzy, którzy przyjechali na urlop do Polski.
Wczoraj uroczystą Mszę św. i Słowo Boże dla zebranych wygłosił kard. Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski. Podziękował serdecznie misjonarzom za to, ze są znakiem, który przypomina o
powszechnym powołaniu misyjnym całego Kościoła.
– Wyście dobrze chodząc po równym  duszpasterstwie polskim, w naszych parafiach ułożonych,
postanowili – dobrze chodząc po równym – iść w górę, jeszcze większą górę. I dlatego patrzymy na
Was – księża na Was patrzą, świeccy na Was patrzą, – z podziwem. Nie z zazdrością. Z podziwem.
Dlatego, że trzeba – że tak powiem – wiele trudu i wiele wysiłku włożyć w to, żeby tutaj chodząc
mocno, stąpając mocno po tej ziemi, zapragnąć jeszcze czegoś więcej w Afryce, czy na innych
kontynentach, rozumiejąc co to znaczy prawdziwa misyjność Kościoła. Bo to jest ten najgłębszy
motyw – miłość do Chrystusa, który nas wszystkich posyła: „Idźcie na cały świat!”. My czasem
próbujemy, zwłaszcza we współczesności po Soborze, ten cały świat lekko złagodzić i powiedzieć: „My
ty mamy dość pracy misyjnej u siebie, więc nie musimy wyjeżdżać do innych krajów, tradycyjnie i
klasycznie misyjnych. To, myślę, byłaby bardzo zawężająca i trochę fałszywa interpretacja misyjności Kościoła. Jedno drugiemu po prostu nie przeczy – mówił kardynał.
W programie spotkanie z rzecznikiem prasowym Episkopatu, z przedstawicielem KAI oraz oficerami
GROM-u, którzy będą mówić jak zachować się w sytuacji zagrożenia i ataku terrorystycznego.
Po południu misjonarze wysłuchali informacji z prac Komisji Episkopatu Polski, które przedstawił ks.
bp Jerzy mazur SVD, przewodniczący Komisji misyjnej oraz dyrektorzy MIVA Polska, Dzieła Pomocy
„Ad Gentes” oraz Centrum Formacji misyjnej. Dzisiaj misjonarze i misjonarki będą gości pana premiera
Mateusza Morawieckiego.