XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej organizują XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Projekt skierowany jest zarówno do środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, jak i parafii szerzących ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie.

Celem Przeglądu jest formacja patriotyzmu, tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży poprzez śpiew. Również ważnym aspektem, na który pragniemy zwrócić uwagę jest uświadamianie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu każdego z nas i włączenie ich we własną hierarchę wartości, szczególnie poprzez zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami.

Małopolski Koncert Przeglądowy będzie miał miejsce 16 listopada 2019 roku od godziny 9:00. Odbędzie się tradycyjnie w Auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, osiedle Szklane Domy 7, Kraków.

Natomiast dzień później, w niedzielę 17 listopada, w tym samym miejscu odbędzie się Koncert Galowy Laureatów, rozpoczęcie koncertu o godzinie 18:30, z udziałem wyróżnionych chórów, zespołów, solistów oraz zaproszonych artystów. Nastąpi też ogłoszenie rekomendacji do udziału w finale ogólnopolskim. Koncert poprzedzać będzie Msza Św. za Ojczyznę o godzinie 17:00.

Głównym organizatorem XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej przy wsparciu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Parafii MB Częstochowskiej oraz Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka.

Informujemy także, że nad XVII Małopolskim Przeglądem Pieśni Patriotycznej patronaty honorowe objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski oraz Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

Informacje o możliwości zapisu na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/uwaga-zmiana-terminu-xvii-malopolskiego-przegladu-piesni-patriotycznej-krakow-2019/

Źródło regulaminu i karty zgłoszeniowej:

krakow.ksm.org.pl

Szczegóły niebawem.

Katarzyna Krakowiak