Zaproszenie do wieczernika w Zabawie

“(…) Gdzie jest Ojciec i Jezus, jest także Duch Święty. To On przygotowuje i otwiera serca, aby przyjęły tę wieść, to On podtrzymuje przy życiu owo doświadczenie zbawienia, to On pomoże ci wzrastać w tej radości, jeżeli pozwolisz mu działać. Duch Święty napełnia serce zmartwychwstałego Chrystusa, a stamtąd wlewa się w twoje życie jak źródło. A kiedy Go przyjmiesz, Duch Święty sprawia, że coraz bardziej wchodzisz w serce
Chrystusa, byś był zawsze coraz bardziej napełniony Jego miłością, Jego światłem i Jego mocą. Przyzywaj każdego dnia Ducha Świętego, aby nieustannie odnawiał w tobie doświadczenie tej wspaniałej wieści.” Adhortacja apostolska “Christus Vivit” – Do młodych i całego Ludu Bożego

Drogi Młody Przyjacielu!

Zapraszamy Cię już dziś, do Zabawskiego Wieczernika na Wigilię Zesłania Ducha Świętego!!! 🔥🔥🔥Będzie to czas, w którym chcemy na przeżyć chrzest w Duchu Świętym – przyjąć na nowo i ożywić dary i charyzmaty otrzymane w sakramentach Chrztu Świętego i Bierzmowania ♥

Będzie to niesamowity czas, podczas którego na wzór apostołów będziemy modlić się i czuwać wraz z Maryją i bł. Karoliną prosząc o nowe wylanie Ducha św. i Jego moc!

Serdecznie zapraszamy właśnie Ciebie! Weź swoich znajomych, przyjaciół, grupę do której należysz i przyjedź do Zabawy! Do naszej patronki bł. Karoliny, aby właśnie u Niej przeżywać ten czas Zesłania Ducha Świętego! We wspólnocie ludzi młodych!!! ♥ ♥ ♥

Nie czekaj! Zaplanuj ten czas!

08 czerwca 2019 r. Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie.

15:00 Godzina Miłosierdzia, Konferencja
16:30 Czas świadectwa – Muode Koty
18:00 Eucharystia, Uwielbienie
19:15 Kolacja w Zabawskiej Stodole
20:00 Czuwanie Wigilii Zesłania Ducha Świętego
21:00 Apel Jasnogórski
Możliwość indywidualnej Adoracji w ciszy

Zakochaj się! Trwaj w miłości! Wszystko będzie inne”. Ta
miłość Boga, która ogarnia namiętnie całe życie, jest możliwa dzięki
Duchowi Świętemu, ponieważ „miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5)