Życzenia dla przyjaciela młodzieży, ks. bpa Pawła Sochy od redakcji MAIKI

Życzenia dla przyjaciela młodzieży, ks. bpa Pawła Sochy od redakcji MAIKI

Jego Ekscelencja

Ks. Bp Paweł Socha

 

 

Ekscelencjo,

 

z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich  Księdza Biskupa składamy najszczersze gratulacje i podziękowanie za służbę Kościołowi, szczególnie za pracę na rzecz młodzieży. Życzymy wszelkiego dobra zgodnego z Wolą Najwyższego, darów Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej, opieki Maryi, Matki  Kapłanów oraz Świętych Patronów.

            Jako redakcja Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA wyrażamy pamięć modlitewną w intencji Księdza Biskupa, by zdrowie i miłość Boża zawsze towarzyszyły Ekscelencji w prowadzeniu drugiego człowieka do zbawienia.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Redakcja Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA