37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa

„Nie jestem sam” pod takim hasłem odbyła się 37. Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież z diecezji płockiej oraz goście z sąsiednich diecezji. Pierwszym elementem w programie dnia...